Ghi nhớ bài học |

Bài 4: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

I. Khí thực và khí lí tưởng.

  - Các chất khí thực chỉ tuân theo gần đúng các định luật Bôilơ – Mariôt và định luật Sáclơ. Giá trị của tích pV và thương pT thay đổi theo bản chất, nhiệt độ và áp suất của chất khí.

  - Chỉ có khí lí tưởng là tuân theo đúng các định luật về chất khí đã học.

 -  Sự khác biệt giữa khí thực và khí lí tưởng không lớn ở nhiệt độ và áp suất thông thường.

II. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

  Xét một lượng khí chuyển từ trạng thái 1 (p1, V1, T1) sang trạng thái 2 (p2, V2, T2) qua trạng thái trung gian 1’ (p’, V2, T1) :

Ta có:

 p1V1T1=p2V2T2 hay pVT = hằng số.

 Phương trình trên gọi là phương trình trạng thái của khí lí tưởng hay phương trình Clapâyrôn.

III. Quá trình đẳng áp.

1. Quá trình đẳng áp.

  Quá trình đẳng áp là quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi.

2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp.

Từ phương trình: p1V1T1=p2V2T2

 khi p1 =p2 thì

 V1T1=V2T2 => VT =hằng số

Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

3. Đường đẳng áp

- Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi gọi là đường đẳng áp.

- Dạng đường đẳng áp:

-Trong hệ toạ độ OVT đường đẳng tích là đường thẳng kéo dài đi qua góc toạ độ.

  -Ứng với các thể tích khác nhau của cùng một lượng khí ta có những đường đẵng áp khác nhau. Đường ở trên có áp suất nhỏ hơn.

IV. Độ không tuyệt đối.

 Độ không tuyệt đối: T = 0K tương ứng với t = -2730C (chính xác hơn là khoảng -273,150C) 

  Nhiệt độ thấp nhất mà con người thực hiện được trong phòng thí nghiệm hiện nay là 10-9 K.

  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 261.108
Thành viên mới nhất nguyen-nhien
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn