Ghi nhớ bài học |

Bài 3: Động năng

I. Khái niệm động năng.

1. Năng lượng.

  Mọi vật xung quanh chúng ta đều mang năng lượng. Khi tương tác với các vật khác thì giữa chúng có thể trao đổi năng lượng. Sự trao đổi năng lượng có thể diễn ra dưới những dạng khác nhau : Thực hiện công, tuyền nhiệt, phát ra các tia mang năng lượng, …

2. Động năng.

  Động năng là dạng năng lượng mà vật có được do nó chuyển động.

II. Công thức tính động năng.

Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là năng lượng mà vật đó có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức:

 Wđ=12mv2

- Đơn vị của động năng là jun(J).

III. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng.

Ta có :A=12mv22- 12mv12=W đ2- W đ1

Công của ngoại lực tác dụng lên vật bằng độ biến thiên động năng của vật.

  Hệ quả : 

 Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên nó sinh công .

 + Nếu A > 0 (lực sinh công dương)  Wđ2 > Wđ1: Động năng tăng (vật sinh công âm).

 + Nếu A < 0 (lực sinh công âm) Wđ2 < Wđ1: Động năng giảm (vật sinh công dương).

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 222.911
Thành viên mới nhất Honganhlee25
Thành viên VIP mới nhất thuy-nguyenVIP