Ghi nhớ bài học |

Bài 5: Lực ma sát

I. Lực ma sát trượt.

1. Cách xác định độ lớn của ma sát trượt.

  Móc lực kế vào vật rồi kéo theo phương ngang cho vật trượt gần như thẳng đều. Khi đó, lực kế chỉ độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng vào vật.

2. Đặc điểm của độ lớn của ma sát trượt.

+ Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật.

+ Tỉ lệ với độ lớn của áp lực.

+ Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc.

3. Hệ số ma sát trượt.

μt=FmstN

Hệ số ma sát trượt    µt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc.

4. Công thức của ma sát trượt

                   Fmst = µt.N        

II. Lực ma sát lăn (giảm tải)

  Lực ma sát lăn xuất hiện khi một vật lăn trên một vật khác, để cản lại chuyển động lăn của vật.

III. Lực ma sát nghỉ (giảm tải)

+ Lực ma sát nghỉ có hướng ngược với hướng của lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc, có độ lớn bằng độ lớn của lực tác dụng, khi vật còn chưa chuyển động.

+ Ma sát nghỉ có một giá trị cực đại đúng bằng ngoại lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc khi vật bắt đầu trượt.

+ Khi vật trượt, lực ma sát trượt nhỏ hơn ma sát nghỉ cực đại.

 

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.175
Thành viên mới nhất Hieupiko2k
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn