Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

vật lý 10
Chất khí
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

* Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp được cho trên hình. Mô tả nào sau đây về hai quá trình đó là đúng? Trong hệ tọa độ (p-V), đường đẳng nhiệt là đường (hình bên) Có bao nhiêu nguyên tử hiđrô trong 1 (gam) khí hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn? Ở 27°C thể tích của một lượng khí là 6 (l). Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 227°C khi áp suất không đổi là Cho các đại lượng vật lí: I: Áp suất (p)                                              IV: Nhiệt độ (T) II: Thể tích (V)                                             V: Khối lượng mol (μ) III: Khối lượng (m) Các thông số trạng thái của chất khí là Khí lí tưởng là môi trường vật chất, trong đó các phân tử khí được xem như Một mol cacbon có khối lượng 12 gam, một mol ôxi có khối lượng 32 gam. Đó là vì: Một khối khí đựng trong bình kín ở 270C có áp suất 1,5 (at). Áp suất khí trong bình là bao nhiêu khi ta đun nóng đến 870C? Một khối khí thể tích 52dm3 ở 250C được nung nóng đẳng áp đến thể tích 275dm3. Nhiệt độ của cuối quá trình là Phương trình nào sau đây là phương trình Clapêrôn - Menđêlêep?

Thành viên đã làm bài (3)
quoc-khanh fredrichthegreat phuong-tu
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 261.054
Thành viên mới nhất thanhhien14082001
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn