Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

vật lý 10
Chất khí
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phương trình trạng thái pV = RT trong đó R = 8,31 J/mol.K chỉ chính xác khi: Khi đun nóng khí trong bình kính, thêm 10C thì áp suất khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khí là Một lượng khí nhất định đựng trong bình kim loại. Sự phụ thuộc của áp suất khí vào nhiệt độ được diễn tả theo đồ thị nào? (xem thể tích bình là không đổi). Trong một quá trình đẳng tích mật độ chất khí giảm xuống 4 lần và nhiệt độ tăng gấp 2 lần. Khối lượng chất khí và áp suất trong bình phải thay đổi như thế nào: Trong thực tế ta không thể áp dụng định luật Đan-tơn về hỗn hợp khi p = Σ P1 trong đó p1 là áp suất riêng phần của loại khí thứ i, nếu: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về khí lí tưởng? Khi một lượng khí dãn đẳng nhiệt thì số phân tử n trong một đơn vị thể tích: Đối với một khối lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là đẳng áp? Khi làm nóng một lượng khí lí tưởng có thể tích không đổi, tỉ số nào sau đây không đổi? Có một lượng khí dựng trong bình kín. Tăng nhiệt độ lên gấp ba, thì áp suất trong bình

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 261.054
Thành viên mới nhất thanhhien14082001
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn