Bài tập vật lý ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Nội năng. 1. Nội năng là gì ?   Nội năng của vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.   Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật : U = f(T, V) 2. Độ biến thiên nội năng. Độ biến thiên nội năng(∆U)  là phần nội năng tăng thêm lên hay giảm bớt đi trong một quá trình. II. Các cách làm thay đổi nội năng. 1. Thực hiện công.   - Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác sang nội năng. 2. Truyền nhiệt. a) Quá trình truyền nhiệt.  - Quá trình làm thay đổi nội năng không có sự thực hiện công gọi là quá trình truyền nhiệt.  - Trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác mà chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác. b) Nhiệt lượng. -  Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng. ΔU = Q                   Trong đó: ΔU : độ biến thiên nội năng của vật Q: nhiệt lượng vật nhận được từ vật khác hay tỏa ra cho vật khác -  Nhiệt lượng mà một lượng chất rắn hoặc lỏng thu vào hay toả ra khi nhiệt độ thay đổi được tính theo công thức : Q = mcΔt Trong đó: m: khối lượng (kg)                c: nhiệt dung riêng (J/Kg.K)               ∆t: độ biến thiên nhiệt độ (độ hoặc K)

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 263.307
Thành viên mới nhất 168973647333043
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn