Bài tập vật lý ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Động lượng. 1. Xung lượng của lực.   a) Ví dụ. + Cầu thủ đá mạnh vào quả bóng, quả bóng đang đứng yên sẽ bay đi. + Hòn bi-a đang chuyển động nhanh, chạm vào thành bàn đổi hướng.   Như vậy thấy lực có độ lớn đáng kể tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ngắn, có thể gây ra biến đổi đáng kể trạng thái chuyển động của vật.   b) Xung lượng của lực. Khi một lực F→ tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian Δt thì tích  F→.Δt được định nghĩa là xung lượng của lực  F→ trong khoảng thời gian Δt ấy. - Ở định nghĩa này, ta giả thiết lực F→ không đổi trong thời gian ấy. - Đơn vị đo xung lượng của lực là N.s 2. Động lượng a. Tác dụng của xung lượng của lực. Theo định luật II Newton ta có :  m. a→=F→ hay v→2-v→1∆t=F→ Suy ra: m.v→2-m.v→1=F→.∆t b. Động lượng Động lượng p→ của một vật là một véc tơ cùng hướng với vận tốc và được xác định bởi công thức p→=m.v→. Đơn vị động lượng là kgm/s. c. Mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực Ta có: p→2-p→1=F→.∆t hay ∆p→=F→.∆t   Độ biến thiên động lượng của một vật trong khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.   Phát biểu này được xem như là một cách diễn đạt của định luật II Newton.   Ý nghĩa : Lực tác dụng đủ mạnh trong một khoảng thời gian thì có thể gây ra biến thiên động lượng của vật. II. Định luật bảo toàn động lượng. 1. Hệ cô lập (hệ kín).   Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau. 2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập.   Động lượng của một hệ cố lập là không đổi. p→1 + p→2 +...+p→n  = không đổi. 3. Va chạm mềm Xét một vật khối lượng m1, chuyển động trên mặt phẳng ngang với vận tốcv→1 đến va chạm vào một vật có khối lượng m2 đang đứng yên. Sau va chạm, hai vật nhấp làm một và cùng chuyển động với vận tốc v→. - Theo định luật bảo toàn động lượng, ta có:                m1.v→1=(m1+m2) .v→ Suy ra:   v→=m1v→1m1+m2 - Va chạm của hai vật như vậy gọi là va chạm mềm. 4. Chuyển động bằng phản lực - Một quả tên lửa có khối lượng M chứa một khối khí khối lượng m. Khi phóng tên lửa khối khí m phụt ra phía sau với vận tốc v→ thì tên khối lượng M chuyển động với vận tốc V→. - Theo định luật bảo toàn động lượng, ta có: m.v→==M.V→=0 => V→=-mMv→  

loading...
loading...

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 131.184
Thành viên mới nhất lechienthang1510