Bài trắc nghiệm số 5
Trắc nghiệm triết học
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tiêu chí cơ bản đánh giá phẩm chất của mỗi cá nhân? Bản chất hệ tư tưởng chính trị  xã hội chủ nghĩa? Phương thức sản xuất là gì? Quan điểm của chủ nghĩa cải lương đối với cách mạng xã hội, đó là: Ý thức chính trị thực tiễn thông thường được nẩy sinh: Muốn nhận thức bản chất con người nói chung thì phải: Chế độ công hữu theo quan điểm biện chứng của C.Mác là sự phủ định của phủ định, nghĩa là: Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm MácLênin là gì? Phạm trù dùng để chỉ tính quy định vốn có của các sự vật, là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính, làm cho nó là nó và phân biệt nó với cái khác: Thời đại” Đồ sắt” tương ứng với hình thái kinh tế – xã hội: Trong các hình thức nhà nước dưới đây, hình thức nào thuộc về kiểu nhà nước phong kiến? Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai? Trong quan hệ sản xuất, quan hệ nào giữ vao trò quyết định: Vai trò của ý thức cá nhân đối với ý thức xã hội: Cấu trúc của Kiến trúc thượng tầng? Chọn phán đoán đúng. Bản chất đầy đủ của con người là gì? Chọn câu trả lới đúng. Lợi ích cơ bản của một giai cấp được biểu hiện rõ nét ở mặt nào sau đây: Theo bạn, bệnh chủ quan, duy ý chí biểu hiện như thế nào? Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự trao đổi chất giữa cơ thể sống và môi trường? Theo Ph.Ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở: Để có thể làm chủ đối với hoàn cảnh, con người cần có các khả năng: Trong các hình thái ý thức xã hội sau hình thái ý thức xã hội nào tác động đến kinh tế một cách trực tiếp: Lập trường của chủ nghĩa duy vật khi giải quyết mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học? Theo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng, tiêu chuẩn của chân lý là gì? Quan hệ sản xuất là: Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội trong lịch sử? Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin? Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm CNDVBC. Xét đến cùng, vai trò của cách mạng xã hội là:

Thành viên đã làm bài (3)
reyes789 nguoilacoda ducanhnh90
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.099
Thành viên mới nhất 581997142173599
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn