Bài trắc nghiệm số 3
Trắc nghiệm triết học
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguồn gốc của đạo đức: Chức năng xã hội của nhà nước với tư cách là: Ph.Ăngghen viết: "[………] là điều kiện cơ bản đầu tiên của toàn bộ đời sống loài người, và như thế đến một mức mà trên một ý nghĩa nào đó, chúng ta phải nói: [………] đã sáng tạo ra bản thân con người". Hãy điền một từ vào chổ trống để hoàn thiện câu trên.   Cách viết nào sau đây là đúng: C.Mác viết: “Tôi coi sự phát triển của những hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên”, theo nghĩa: Nền kinh tế tri thức được xem là Tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai? Các phạm trù nào sau đây thuộc lĩnh vực chính trị của đời sống xã hội? Thị tộc xuất hiện vào thời kỳ: Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự thay thế các phương thức sản xuất trong quá trình phát triển của xã hội loài người? Nguồn gốc của ngôn ngữ: Tiến bộ xã hội là: "Khuyến khích làm giàu hợp pháp, đi đôi với xóa đói giảm nghèo" là: Xét đến cùng, nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thắng lợi của một trật tự xã hội mới là: Nguyên nhân sâu xa nhất của cách mạng xã hội là: Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chọn câu trả lời đúng. Chức năng của triết học mácxít là gì? Chọn câu trả lời đúng. Quan hệ sản xuất bao gồm các yếu tố sau đây? Chọn phán đoán sai. Hạt nhân của nhân cách là gì? Đặc trưng nào dễ biến động nhất trong các đặc trưng của dân tộc: Quan hệ sản xuất bao gồm: Tư tưởng về giải phóng nhân loại được C.Mác đề xuất vào năm nào, trong tác phẩm nào? Tiêu chí cơ bản để đánh giá tiến bộ xã hội: Câu nói sau của Ph.Ăngghen: “Nhà nước là yếu tố tuỳ thuộc, còn xã hội công dân tức là lĩnh vực những quan hệ kinh tế, là yếu tố quyết định”, được nêu trong tác phẩm: Hoạt động tự giác trên quy mô toàn xã hội là đặc trưng cơ bản của nhân tố chủ quan trong xã hội? Hãy xác định cách giải thích đúng nhất theo quan điểm triết học MácLênin? Tự nhiên là môi trường tồn tại và phát triển của xã hội vì sao? Mâu thuẫn đối kháng giữa các giai cấp là do: Nguồn gốc xã hội của ý thức? Chọn câu trả lời đầy đủ. Các yếu tố cơ bản cấu thành đạo đức?

Thành viên đã làm bài (5)
reyes789 nguoilacoda namhoctap ducanhnh90 Lebao
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.690
Thành viên mới nhất 475768166193848
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn