Bài trắc nghiệm số 9
Trắc nghiệm triết học
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hãy xác định cách giải thích đúng nhất theo quan điểm triết học MácLênin: Lao động là yếu tố đầu tiên, cơ bản, quan trọng nhất tạo nên sự thống nhất hữu cơ giữa xã hội và tự nhiên vì: Yếu tố giữ vai trò quan trọng nhất của nhân tố chủ quan trong cách mạng vô sản là: Hình thức hoạt động thực tiễn cơ bản nhất quy định đến các hình thức khác là hình thức nào? Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng ta cần phải tiến hành: Lý luận hình thái kinh tế – xã hội của C.Mác được V.I.Lênin  trình bày khái quát trong tác phẩm nào sau đây: Theo C.Mác và Ph.Ăngghen thì quá trình thay thế các hình thức sở hữu tư liệu sản xuất phụ thuộc vào: Toàn bộ các yếu tố của lực lượng sản xuất bao gồm... Chọn câu trả lời đúng. Tri thức của con người ngày càng hoàn thiện là vì: Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự thay đổi vị trí của vật thể trong không gian? Triết học Mác Lênin là gì ? Chọn phán đoán đúng. Chọn các quan điểm đúng về “phủ định biện chứng”. Những sai lầm thiếu sót của các nhà xã hội học trước Mác về tiêu chuẩn của tiến bộ xã hội là: Sự phản ánh trừu tượng, khái quát những đặc điểm chung, bản chất của các sự vật được gọi là giai đoạn nhận thức nào? Quan hệ giữa chất và lượng? Chọn phán đoán sai. Quan điểm: "vật chất và ý thức là hai nguyên thể đầu tiên cùng song song tồn tại" là quan điểm của trường phái triết học nào? Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng ta phải: Cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản là: Điều kiện để chuyển hoá nhận thức đạo đức thành hành vi đạo đức: Yếu tố nào giữ vai trò quyết định trong tồn tại xã hội? Để đi đến diệt vong hoàn toàn thì Nhà nước vô sản phải hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vĩ đại của mình là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.247
Thành viên mới nhất du-nguyen
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn