Bài trắc nghiệm số 8
Trắc nghiệm triết học
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chính trị là: Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất: Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất? Chọn phán đoán đúng. Bản chất chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa là: Tiêu chí cơ bản để phân biệt sự khác nhau giữa các dân tộc? Phạm trù nào dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật, về quy mô, trình độ phát triển của sự vật, biểu thị số lượng các thuộc tính, các yếu tốc cấu hình sự vật: Trong hoạt động thực tiễn không coi trọng lý luận thì sẽ thế nào? Những giá trị phổ biến nhất của ý thức đạo đức là những giá trị: Bản chất của ý thức? Chọn câu trả lời đúng. Vai trò quyết định lịch sử thuộc về ai? Hãy chọn phán đoán đúng. Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự tương tác của các phân tử, các hạt cơ bản…? Quan hệ xuất phát làm cơ sở cho các quan hệ khác trong gia đình là: Các hình thức của quan hệ giai cấp trong xã hội có giai cấp: Yếu tố hàng đầu của lực lượng sản xuất là ... Vấn đề cơ bản nhất của chính trị là: Theo chủ nghĩa MácLênin, phát triển là: Điều kiện thuận lợi cơ bản nhất của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản trong thời kỳ quá độ: Thực chất của lịch sử xã hội loài người là: Theo quan niệm của triết học MácLênin, bản chất của nhận thức là: Thực chất của quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.697
Thành viên mới nhất 2062829510706124
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn