Bài trắc nghiệm số 7
Trắc nghiệm triết học
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tư liệu sản xuất bao gồm: Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất, đây là quan điểm: Mặt tự nhiên của phương thức sản xuất là gì? Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai? Theo quan điểm triết học Mác, ý thức là: Quan niệm nào về sản xuất vật chất sau đây là đúng: Thời đại đồ đồng tương ứng với hình thái kinh tế – xã hội: Lợi ích cá nhân và lợi ích  xã hội về cơ bản là thống nhất trong xã hội nào? Khoa học nào là hạt nhân của thế giới quan? Chọn câu trả lời đúng. Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự tương tác của các nguyên tử, các quá trình hóa hợp và phân giải? Đặc trưng phản ánh của nghệ thuật: Sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng tạo thành: Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội? Tính chất của lực lượng sản xuất là: Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản là hình thức nào? Thực tiễn là gì? Chọn câu phán đoán đúng. Chọn câu trả lời đúng. Chân lý là: Cơ sở của liên minh công – nông trong cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản là gì? Đặc trưng chủ yếu của cách mạng xã hội là gì: Chủ trương thực hiện nhất quán cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.335
Thành viên mới nhất sunnysunny
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn