Bài trắc nghiệm số 6
Trắc nghiệm triết học
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Theo quan điểm của CNDVBC, nguồn gốc xã hội của ý thức là: Đặc điểm lớn nhất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là: Phạm trù nào nói lên bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đưa đến thay đổi về chất? Mối quan hệ giữa mặt khách quan và mặt chủ quan của tiến trình lịch sử nhân loại đã được C.Mác đặt ra và giải quyết bằng những cặp phạm trù nào sau đây: Con người là thể thống nhất của các mặt cơ bản: Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội? Theo triết học MácLênin vật chất là: Hãy chọn phán đoán đúng về khái niệm Cách mạng? Cá nhân là một hiện tượng có tính lịch sử được hiểu theo nghĩa nào sau đây là đúng? Nhận thức cảm tính được thực hiện dưới các hình thức nào? Kết luận sau của Ph.Ang ghen: “ Tất cả các cuộc đấu tranh chính trị đều là đấu tranh giai cấp” được viết trong tác phẩm nào? Kiểu tiến bộ xã hội nào sau đây là kiểu tiến bộ xã hội không đối kháng? Trường phái triết học nào cho thực tiễn là cơ sở chủ yếu và trực tiếp nhất của nhận thức? Vai trò của cách mạng xã hội đối với tiến hóa xã hội: Để có chủ nghĩa xã hội thì: “Phải phát triển dân chủ đến cùng, tìm ra những hình thức của sự phát triển ấy, đem thí nghiệm những hình thức ấy trong thực tiễn”. Luận điểm đó của Lênin được viết trong tác phẩm: Trong thời đại ngày nay, thực chất của vấn đề dân tộc là: Xác định câu đúng nhất theo quan điểm của triết học MácLênin: Hoạt động nào sau đây là hoạt động thực tiễn? Nền tảng vật chất của hình thái kinh tế – xã hội là: “Sợi dây xuyên suốt toàn bộ lịch sử nhân loại” theo C Mác là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.214
Thành viên mới nhất phan-ngoc-phuong-anh
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn