Bài trắc nghiệm số 4
Trắc nghiệm triết học
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đặc trưng của ý thức chính trị: Qui luật từ “Sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại” nói lên đặc tính nào của sự phát triển? Chọn câu trả lời đúng. Hình thức nào của tư duy trừu tượng là hình thức liên kết các khái niệm? Giai cấp thống trị về kinh tế trong xã hội trở thành giai cấp thống trị về chính trị, là nhờ: Trong tư tưởng truyền thống Việt Nam, vấn đề nào về con người được quan tâm nhiều nhất? Đối tượng của triết học Mác Lênin là gì? Chọn phán đoán đúng. Các thiết chế như Nhà nước, Đảng, chính trị… là các yếu tố thuộc phạm trù nào? Quan hệ giữa cá nhân và tập thể, xét đến cùng là mối quan hệ gì? Chọn câu trả lời đúng. Cơ sở khách quan, chủ yếu của đạo đức là: Mặt xã hội của phương thức sản xuất là gì? Cách hiểu nào sau đây về mục đích cuối cùng đấu tranh giai cấp trong lịch sử là đúng? Theo Ph. Ăngghen, vai trò quyết định của lao động đối với quá trình biến vượn thành người là: Tiền đề lý luận của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng. Cá nhân là sản phẩm của xã hội theo nghĩa: Qui luật “thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập” nói lên đặc tính nào của sự vận động và phát triển? Theo Ăngghen, vật chất có mấy hình thức vận động cơ bản? Chọn câu trả lời đúng: Yếu tố nào trong lực lượng sản xuất là động nhất, cách mạng nhất? Phạm trù nào nói lên mối lien hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp đi lặp lại giữa các sựvật hiện tượng hay giữa các nhân tố, các thuộc tính, các mặt trong cùng một sự vật và hiện tượng: Hình thức cộng đồng người nào hình thành khi xã hội loài người đã bắt đầu có sự phân chia thành giai cấp?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.754
Thành viên mới nhất qtlt28
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn