Bài trắc nghiệm số 3
Trắc nghiệm triết học
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Điểm xuất phát để nghiên cứu xã hội và lịch sử của C.Mác, Ph.Ăngghen  là: Đặc trưng riêng của chức năng điều chỉnh hành vi của đạo đức? Quy luật nào vạch ra khuynh hướng của sự vận động, phát triển? Vai trò của “cái xã hội” đối với “sinh vật” của con người? Việc không tôn trọng quá trình tích luỹ về lượng ở mức độ cần thiết cho sự biến đổi về chất là biểu hiện của xu hướng nào? Hiểu vấn đề “bỏ qua” chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta như thế nào là đúng: Kiến trúc thượng tầng là gì? Hãy xác định cách định nghĩa đúng nhất theo quan điểm của triết học MácLênin? Cái quy định hành vi lịch sử đầu tiên và cũng là động lực thúc đẩy con người hoạt động trong suốt lịch sử của mình là: Trong các mối liên hệ cộng đồng sau  đây, hình thức liên hệ nào là quan trọng nhất quy định đặc trưng của cộng đồng dân tộc? Nội dung của quá trình sản xuất vật chất là: Con người có khả năng nhận thức được thế giới không? Chọn phán đoán đúng. Qui luật “Phủ định của phủ định”nói lên đặc tính nào của sự phát triển? Cấu trúc của ý thức đạo đức bao gồm: Chọn câu của C.Mác định nghĩa bản chất con người trong các phương án sau: Căn cứ để lý giải một hiện tượng ý thức cụ thể: Phủ định biện chứng là: Điều kiện cơ bản để ý thức xã hội tác động trở lại tồn tại xã hội. Đặc điểm nổi bật của tâm lý xã hội là: Tiêu chuẩn của chân lý là gì? Chọn phán đoán đúng.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.609
Thành viên mới nhất tran-khanh-nguyen
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP