Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 81

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 81
23 : 45
Câu số 1

Tên bộ phim hoạt hình đầu tiên của nước ta ?

A. Hãy đợi đấy

B. Con đầu to bố đầu nhỏ

C. Đáng đời thằng cáo

D. Cô bé quàng khăng đỏ

Câu số 2

Nước nào sau đây có đất liền thấp hơn mực nước biển ?

A. Hà Lan

B. Philippine

C. Bồ Đào Nhà

D. Italya

Câu số 3

Ngọn núi nào được coi là cổng của thiên đường ?

A. Olympus

B. Phú Sỹ

C. Phan xi păng

D. Đáp án khác

Câu số 4

Nơi sinh của Beethoven ?

A. Đức

B. Pháp

C. Bỉ

D. Italya

Câu số 5

Trường đại học Xây Dựng được thành lập ngày tháng năm nào ?

A. 8/8/1969

B. 8/8/1966

C. 9/9/1869

D. 8/8/1866

Câu số 6

Ngôn ngữ nào được nhiều quốc gia sử dụng chính thức nhất ?

A. Tiếng Anh

B. Tiếng Đức

C. Tiếng Tây Ban Nha

D. Tiếng Pháp

Câu số 7

Tác giả bài thơ "Người đi tìm hình của nước"

A. Chế Lan Viên

B. Tố Hữu

C. Nguyễn Lữ

D. Phạm Tiến Duật

Câu số 8

Ai là người đã dâng vua "Thất trảm sớ" chém 7 nịnh thần ?

A. Chu Văn An

B. Cao Bá Quát

C. Phùng Hưng

D. Nguyễn Hiền

Câu số 9

Ở người có bao nhiêu cặp nghiễm sắc thể ?

A. 23 cặp

B. 22 cặp

C. 13 cặp

D. 12 cặp

Câu số 10

Tỉnh nào có đường biên giới dài nhất nước ta ?

A. Sơn La

B. Cà Mau

C. Quảng Ninh

D. Lai Châu

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 222.956
Thành viên mới nhất 296392947558542
Thành viên VIP mới nhất thuy-nguyenVIP