Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 70

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 70
23 : 45
Câu số 1

Đặc điểm nổi bật nhất của Đại Tân Sinh là ?

A. Sự phồn thịnh của thực vật hạt kín và thú

B. Sự phát triển của sâu bọ và chim

C. Sự phát sinh của loài người từ vượn lên người

D. Cả 3 đáp án trên

Câu số 2

Loài ong có bao nhiêu mắt ?

A. 2 mắt

B. 4 mắt

C. 5 mắt

D. 6 mắt

Câu số 3

Loại cơ bắp bán vào sương gọi là cơ gì ?

A. Cơ hoành 

B. Cơ tròn

C. Cơ vân

D. Cơ tim

Câu số 4

Các động mạch có nhiệm vụ gì ?

A. Dẫn máu ra từ tim

B. Chuyển máu về tim

C. Chuyển máu đến các tĩnh mạch

D. Cả 3 chức năng trên

Câu số 5

Phương pháp lai độc đáo của memden trong việc nghiên cứu tính quy luật của hiện tượng di truyền là gì ?

A. Lai giống

B. Phân tích cơ thể lai

C. Lai phân tích

D. Lai các cặp tính trạng

Câu số 6

"Cá Băng" sẽ chuyển thành màu gì trong bóng tối lâu ngày ?

A. Đen

B. Trắng

C. Đỏ

D. Không đổi màu

Câu số 7

Cuộc khởi nghĩa nào sớm nhất xảy ra khi Nhật đảo chính Pháp ?

A. Thái Nguyên 

B. Bắc Sơn

C. Ba Tơ

D. Ba Vì

Câu số 8

Năm 1954, khổi thuốc nổ 1000kg đã làm vỡ ngọn đồi nào hất tất cả địch xuống lòng chảo Mường Thanh

A. A1

B. A2

C. C1

D. C2

Câu số 9

Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi kéo dài bao nhiêu năm ?

A. 8 năm

B. 9 năm

C. 10 năm

D. 11 năm

Câu số 10

Nguyên tố nào có thành phần nhiều nhất trong nước biển ?

A. Na

B. H

C. Mg

D. Cl

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.342
Thành viên mới nhất tran-thien-hieuu
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn