Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 65

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 65
23 : 45
Câu số 1

Máy tính phải dùng thiết bị gì để kết nối với đường dây điện thoại ?

A. Modem

B. Dây mạng

C. Chíp mạng

D. Đáp án khác

Câu số 2

Thuyết tương đối là của ai ?

A. Isaac Newton

B. Darwin

C. Albert Einstein

D. Galilei

Câu số 3

Mã điện thoại của việt nam là gì ?

A. 76

B. 84

C. 92

D. 83

Câu số 4

Thời gian thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ?

A. 22-12-1944

B. 22-12-1943

C. 22-12-1945

D. 22-12-1954

Câu số 5

Vị tướng đầu tiên được Bác Hồ phong ?

A. Nguyễn Sơn

B. Võ Nguyên Giáp

C. Nguyễn Chí Thanh

D. Nguyễn Thị Định

Câu số 6

Người anh hùng nào đã “lấy thân mình lấp lỗ Châu mai ?”

A. Chú bé Lượm

B. Nguyễn Văn Trỗi

C. Võ Thị Sáu

D. Phan Đình Giót

Câu số 7

Chiếc xe tăng nào húc đổ cổng sắt dinh độc lập ?

A. 375

B. 380

C. 390

D. 410

Câu số 8

Trong bài hát “Gửi em ở cuối sông Hồng”, người chiến sĩ biên phòng đang đứng ở tỉnh nào của Tổ quốc ?

A. Lào Cai

B. Thái Bình

C. Nam Định

D. Yên Bái

Câu số 9

Đồng xu nào có mệnh giá thấp nhất ở nước ta hiện nay ?

A. 100đ

B. 200đ

C. 500đ

D. 1000đ

Câu số 10

Mỹ dỡ bỏ cấm vận chống Việt Nam vào năm nào?

A. 1990

B. 1992

C. 1993

D. 1994

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.752
Thành viên mới nhất Hathulha
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn