Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 64

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 64
23 : 45
Câu số 1

Tỉnh nào sông Hồng bắt đầu chảy vào VN ?

A. Cao Bằng

B. Lào Cai

C. Bắc Cạn

D. Thái Nguyên

Câu số 2

Con sông nào bắt nguồn từ việt nam chảy sang TQ ?

A. Sôn Hồng

B. Sông Đồng Nai

C. Sông Kỳ Cùng

D. Sông Lô

Câu số 3

Cây công nghiệp số 1 ở Tây Nguyên là ?

A. Chè

B. Hồ Tiêu

C. Ca Su

D. Cà Phê

Câu số 4

Lò phản ứng hạt nhân duy nhất của Việt Nam nằm ở tỉnh nào ?

A. Gia Lai

B. Quảng Trị

C. Lâm Đồng

D. Cà Mau

Câu số 5

Thành phố có cảng biển lớn nhất Việt Nam ?

A. Hải Phòng

B. Đà Nẵng

C. Quảng Ninh

D. Hồ Chí Minh

Câu số 6

Trạng lường là ai ?

A. Lương Thế Vinh

B. Nguyễn Bá Tĩnh

C. Nguyễn Hiền

D. Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu số 7

Ai là ngưòi lãnh dạo phong trào duy tân ?

A. Phan Bội Châu

B. Phan Châu Chinh

C. Phạm Hồng Thái

D. Nguyễn Thái Học

Câu số 8

Triều Nguyễn có bao nhiêu vua ?

A. 10 vua

B. 11 vua

C. 12 vua

D. 13 vua

Câu số 9

Kinh đô của triều nguyễn ?

A. Thăng Long - Hà Nội

B. Phú Thọ

C. Hà Nam

D. Huế

Câu số 10

Mặt trăng quay quanh trái đat trong bao lâu ?

A. 15 ngày

B. 30 ngày

C. 27 ngày

D. 31 ngày

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.465
Thành viên mới nhất 455559641566386
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn