Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 62

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 62
23 : 45
Câu số 1

Mắt cận thị là mắt mà khi không điều tiết có tiêu điểm nằm ở đâu ?

A. Tiêu điểm nằm trước võng mạc

B. Tiêu điểm nằm sau võng mạc

C. Tiêu điểm nằm giữa võng mạc

D. Đáp án khác

Câu số 2

Augustin Louis Cauchy là nhà toán học nước nào ?

A. Đức

B. Anh

C. Pháp

D.

Tây Ban Nha

Câu số 3

Ở người có bao nhiêu cặp nhiễm sắc thể ?

A. 13 cặp

B. 23 cặp

C. 11 cặp

D. 21 cặp

Câu số 4

Ban ngày hay ban đêm trái đất quay quanh mặt trời nhanh hơn ?

A. Ban ngày

B. Ban đêm

C. Cả ngày và đêm trái đất quay như nhau

Câu số 5

Ai là người đưa ra ba định luật di truyền ?

A. Albert Einstein

B. Newton

C. Men – Đen 

D. Galilei

Câu số 6

Sóng điện từ có bước sóng từ 100m – 10m được gọi là sóng gì ?

A. Sóng siêu ngắn

B. Sóng ngắn

C. Sóng siêu dài

D. Sóng dài

Câu số 7

Huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào ?

A. Trà Vinh

B. An Giang

C. Cà Mau

D. Kiên Giang

Câu số 8

Cầu thủ nào đã đạt danh hiệu quả bóng vàng thế giới 2006 ?

A. Cafu

B. Roberto Carlos

C. Ronaldinho

D. Fabio Canavaro

Câu số 9

Vị vua nào đã đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam như hiện nay ?

A. Vua Gia Long

B. Vua Tự Đức

C. Vua Lê

D. Đáp án khác

Câu số 10

Tác phẩm“ bản án chế độ thực dân “ của Hồ Chí Minh xuất bản lần đầu tiên ở đâu ? 

A. Việt Nam

B. Trung Quốc

C. Pháp

D. Anh

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.183
Thành viên mới nhất 701144083610923
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn