Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 58

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 58
23 : 45
Câu số 1

Ngày thầy thuốc Việt Nam là ngày bao nào ?

A. 27/3

B. 27/2

C. 27/7

D. 27/6

Câu số 2

Mỹ dỡ bỏ cấm vận chống Việt Nam vào năm nào ?

A. 1990

B. 1991

C. 1992

D. 1993

Câu số 3

Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thônq qua năm nào ?

A. 1945

B. 1946

C. 1947

D. 1948

Câu số 4

Mỹ bình thường hoá quan hệ với Việt Nam vào năm nào ?

A. 1993

B. 1994

C. 1995

D. 1996

Câu số 5

Vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm nào ?

A. 1992

B. 1994

C. 1996

D. 2000

Câu số 6

UNESCO công nhận khu phố cổ Hội An là di sản văn hoá thế giới vào năm nào ?

A. 1998

B. 1999

C. 2000

D. 2001

Câu số 7

Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm nào ? 

A. 2000

B. 2001

C. 2002

D. 2003

Câu số 8

Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận 

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu số 9

Việt Nam có mấy di sản thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu số 10

Việt Nam có mấy nhà máy điện hạt nhân ?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.176
Thành viên mới nhất 429970967450382
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn