Trắc nghiệm IQ - đề số 57

Trắc nghiệm IQ - đề số 57
23 : 45
Câu số 1

Điền hình thích hợp

A. Hình A

B. Hình C

C. Hình F

D. Hình H

Câu số 2

A. Hình A

B. Hình D

C. Hình G

D. Hình E

Câu số 3

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 4

A. 500 giây

B. 495

C. 400 giây

D. 480 giây

Câu số 5

Điền số tiếp theo vào dấu hỏi 

A. 80

B. 83

C. 85

D. 90

Câu số 6

A. 1

B. 2

Câu số 7

Hình nào có sự khác biệt với hình còn lại ?

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

Câu số 8

A. 1

B. 2

C. 3

Câu số 9

A. 1

B. 9

Câu số 10

A. 53

B. 41

C. 15

D. 67

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.063
Thành viên mới nhất 2136670896577712
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn