Trắc nghiệm IQ - đề số 56

Trắc nghiệm IQ - đề số 56
23 : 45
Câu số 1

Nhà Thanh có ao bèo 1.000m2, ngày hôm sau số lượng bèo sẽ nở gấp đôi ngày hôm trước, đến ngày thứ 18 thì bèo đã nở được nửa ao. Vậy đến ngày thứ bao nhiêu thì bèo sẽ nở đầy ao?

A. 01

B. 19

C. 36

D. 02

Câu số 2

9 – 6 - 1; 27 – 1 - 2; 6 - 3 - ?
Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm :

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu số 3

Số tiếp theo của dãy 19, 28, 37, 46, ... là số nào? 

A. 79

B. 55

C. 49

D. 67

Câu số 4

Kết quả của phép tính : 1 + 2 + 3 + ..... + 99 = ?

A. 4950

B. 4500

C. 4850

D. 4650

Câu số 5

Minh 4 tuổi, tuổi anh Minh gấp 3 lần tuổi Minh. Khi anh Minh bao nhiêu tuổi thì tuổi anh Minh chỉ còn gấp đôi tuổi Minh?

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

Câu số 6

John có 10 đôi tất. Nếu anh ta mất 7 chiếc tất riêng lẻ thì số đôi nhiều nhất mà anh ta còn lại là bao nhiêu? 

A. 3

B. 5

C. 6

D. 7

Câu số 7

Một đội bóng rổ chơi được 2/3 trận đấu và đã thắng 17 bàn, thua 3 bàn. Trong suốt trận đấu còn lại đội bóng có thể thua nhiều nhất bao nhiêu mà vẫn thắng ít nhất 3/4 toàn trận đấu? 

A. 3

B. 4

C. 5

D. 7

Câu số 8

Các đồng xu được thả vào một cái hộp với tốc độ 2 fit khối/giờ. Nếu một hộp rỗng có kích thước là dài 4 fit, rộng 4 fit và sâu 3 fit, sẽ mất bao lâu để đôt đầy chiếc hộp đó? 

A. 8

B. 16

C. 24

D. 48

Câu số 9

Nếu x và y là các số nguyên tố thì các giá trị nào trong các giá trị sau không thể là tổng của x và y?

A. 9

B. 13

C. 16

D. 23

Câu số 10

Tiền thuê 1 chỗ đậu xe trong gara là 10 đôla/tuần hoặc 30 đôla/tháng. Một người có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền trong 1 năm nếu thuê theo tháng?

A. 140

B. 160

C. 220

D. 240

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 196.763
Thành viên mới nhất ngo-phuc-an
Thành viên VIP mới nhất 506925546346132VIP