Trắc nghiệm IQ - đề số 55

Trắc nghiệm IQ - đề số 55
23 : 45
Câu số 1

Hiện nay A gấp 3 lần tuổi B, sau 10 năm nữa B sẽ bằng phân nửa tuổi A. Vậy hiện nay tuổi của A là bao nhiêu?

A. 24 tuổi

B. 30 tuổi

C. 36 tuổi

D. 40 tuổi

Câu số 2

Hương ra khỏi nhà với 90.000 đồng trong túi. cô chi tiêu hết 1/3 số tiền ở siêu thị và tiếp tục chi 1/3 số tiền còn lại ở nhà thuốc. Nếu Hương không chi thêm khoản nào khác thì khi về nhà trong túi cô còn bao nhiêu tiền? 

A. 20.000 đồng

B. 30.000 đồng

C. 40.000 đồng

D. 50.000 đồng

Câu số 3

Từ nào sau đây có thể loại bỏ? 

A. BÀNYTA

B. ÙIĐ

C. AIV

D. V0GNRÒTN

Câu số 4

Nếu 5y – 3x = 7 và 6y + 6x = 2 thì giá trị của y là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu số 5

Trong một buổi cắm trại gồm 100 học sinh, nhà trừơng chuẩn bị trang phục cho học sinh gồm 40 áo màu trắng, 60 áo màu xanh và 70 quần màu trắng, 30 quần màu xanh. Nhà trường sẽ phát áo và quần ngẫu nhiên cho các học sinh. Như vậy sẽ có: 

A. Ít nhất 20 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu trắng.

B. Ít nhất 20 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu xanh.

C. Ít nhất 10 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu trắng.

D. Ít nhất 10 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu xanh.

Câu số 6

Nếu từ WOLF tương ứng với số 8526, thì từ FLOW tương ứng với số nào sau đây?

A. 2856  

B. 6258

C. 5862

D. 6852

Câu số 7

Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào: 144…121...100…81…64…?? 

A. 57

B. 53

C. 49

D. 45

Câu số 8

Ký tự tiếp theo trong dãy sau đây là ký tự nào: A…C…F…J…O…?

A. S

B. T

C. U

D. V

Câu số 9

Simon thuê một chiếc xe hơi đi từ thành phố lên núi cách đó 100 km để trươt tuyết. Giữa đường, cô đón người bạn Nina, và tiếp tục đi 50 km còn lại với cô này. Lúc về, Simon dừng lại nhà Nina để cho cô xuống, và Simon về nhà một mình. Simon phải trả 50 USD thuê xe và 10 USD tiền xăng. Nếu tính sòng phẳng ra, thì Nina phải trả bao nhiêu tiền? 

A. 15 USD

B. 20 USD

C. 25 USD

D. 30 USD

Câu số 10

Mối quan hệ giữa cháu gái với cháu trai thì tương tự như anh em trai với:

A. Cha mẹ

B. Chị em gái

C. Anh em họ

D. Chị em hỏi

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.566
Thành viên mới nhất hoang-stato
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn