Trắc nghiệm IQ - đề số 54 - Toán Học

Trắc nghiệm IQ - đề số 54 - Toán Học
23 : 45
Câu số 1

Nếu 8 năm trước Mario 32 tuổi thì anh ta bao nhiêu tuổi cách đây x năm?

A. x - 40

B. x - 24

C. 40 - x

D. 24 - x

Câu số 2

Người ta đổ nước vào một bể cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ thì đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu nữa để đổ đầy bể nước đó ?

A. 5 giờ 30 phút

B. 5 giờ 20 phút

C. 5 giờ 10 phút

D. 5 giờ

Câu số 3
Điền những số còn thiếu trong dãy số sau sao cho thích hợp.

4; 12; 8; 24; 16; (…)

A. 42

B. 44

C. 46

D. 48

Câu số 4

Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn. Câu nào đúng nhất :

A. Bình thấp hơn Nam.

B. Bình cao hơn Nam.

C. Bình cao bằng Nam.

D. Không nói được là Bình hay Nam cao hơn.

Câu số 5

Nếu chiều dài và chiều rộng của một khu vườn hình chữ nhật tăng lên 20%, thì khu vườn sẽ tăng lên bao nhiêu % ?

A. 20 %

B. 24 %

C. 36 %

D. 44 %

Câu số 6

Số tiếp theo của dãy số 5 11 18 26 35 ?

A. 45

B. 50

C. 55

D. 60

Câu số 7

Cho dãy số: 10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, ?, ? Hãy điền vào chỗ hai dấu hỏi hai số tiếp theo?

A. 887, 890

B. 888, 891

C. 888, 890

D. 889, 899

Câu số 8

Số tiếp theo của dãy số: 19, 28, 7, 46 là:

A. 48

B. 55

C. 58

D. 65

Câu số 9

Tiền thuê chỗ đậu xe trong gara là 10$/ tuần hoặc 30$/ tháng. Một người có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền trong một năm nếu thuê theo tháng?

A. 140 $

B. 160 $

C. 220 $

D. 240 $

Câu số 10

1 ->1 ->2 -> 6 -> 24 -> 120 -> ... Hãy điền số thích hợp tiếp theo ?

A. 460

B. 620

C. 720

D. 860

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.368
Thành viên mới nhất 2112797625672681
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn