Trắc nghiệm IQ - đề số 40

Trắc nghiệm IQ - đề số 40
23 : 45
Câu số 1

Hai người xuất phát ở cùng 1 điểm đi về 2 hướng ngược nhau, mỗi người đi được 6 km thì rẽ trái và đi tiếp 8km nữa. Hỏi lúc này khoảng cách giữa 2 người là bao nhiêu?

A. 8 km

B. 10 km

C. 20 km

D. 24 km

Câu số 2

Hai người đánh 2 trang sách trong vòng 5 phút. Hỏi cần bao nhiêu người để đánh hết 20 trang sách trong vòng 10 phút

A. 8 ngườ

B. 10 người

C. 14 người

D. 20 người

Câu số 3

Con nào khác nhất trong các con còn lại?

A.  Chó

B.

C. Gấu

D. Trâu

Câu số 4

Tìm chữ khác loại trong các chữ cái sau:

A. J

B. K

C. A

D. M

Câu số 5

Chữ cái tiếp theo của dãy là gì ?

ECO
BAB
GBN
DB?

A. H

B. C

C. O

D. A

Câu số 6

Tìm chữ còn thiếu vào dấu hỏi chấm ?

A. H

B. A

C. C

D. M

Câu số 7

Tìm số còn thiếu trong hình

A. 15

B. 52

C. 25

D. 17

Câu số 8

 Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào?

32…36…9…12…4…6…???

 

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu số 9

Ký tự tiếp theo trong dãy sau đây là ký tự nào?

A…C…F…J…O…???

A. R

B. S

C. T

D. U

Câu số 10

Anh trai của cháu gái gọi bạn bằng cô là gì của bạn?

A. Em

B. Cháu

C.

D.