Trắc nghiệm người nổi tiếng - đề 1

Trắc nghiệm người nổi tiếng - đề 1
23 : 45
Câu số 1

Hãy nhận diện người này:

A. Howard Hughes

B. Bill Gates

C. John Calvin

D. George Bush

Câu số 2

Hãy nhận diện người này:

A. Jackie Jackson

B. Tito Jackson

C. Jermaine Jackson

D. Michael Jackson

Câu số 3

Hãy nhận diện người này:

A. Mark Hannery

B.  Robert Redford

C. Mark Johnson

D. Mark Zuckerberg

Câu số 4

Hãy nhận diện người này:

A. Chagdud Tulku Rinpoche

B. 14th Dalai Lama

C. Lama Anagarika Govinda

D. Bodhidharma

Câu số 5

Hãy nhận diện người này:

A. John Tyler

B. Bill Clinton

C. Abraham Lincoln

D. George W. Bush

Câu số 6

Hãy nhận diện người này:

A. Steve Johnson

B. Elvis Presley

C. Steve Jobs

D. Bill Gates

Câu số 7

Hãy nhận diện người này:

A. Justin Timberlake

B. Justin Bieber

C. David Copperfield

D. Taylor Lautner

Câu số 8

Hãy nhận diện người này:

A. Ralph Bunche

B. Pelé

C. Nelson Mandela

D. James Meredith

Câu số 9

Hãy nhận diện người này:

A. Tom Cruise

B. Mick Jagger

C. Tom Hanks

D. Bill Gates

Câu số 10

Hãy nhận diện người này:

A. George W. Bush

B. Prince Charles

C. George Orwell

D. Prince Philip

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 269.409
Thành viên mới nhất 110178040052696335320
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn