Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 60

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 60
23 : 45
Câu số 1

L‎ý Công Uẩn lên ngôi đặt niên hiệu nước là gì ?

A. Đại Việt

B. Đại Cồ Việt

C. Văn Lang

D. Âu Lạc

Câu số 2

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên lần thứ nhất vào năm nào ?

A. 1257

B. 1285

C. 1287

D. 1288

Câu số 3

Indonesia đã từng là thuộc địa của nước nào?

A. Pháp

B. Hà Lan

C. Nga

D. Trung Quốc

Câu số 4

Darwin là người nước nào?

A. Pháp

B. Mỹ

C. Anh

D. Tây Ban Nha

Câu số 5

 Hầu hết người Israel đều theo tôn giáo này?

A. Đạo Hồi Giáo

B. Đạo Phật Giáo

C. Thiên Chúa Giáo

D. Đạo Do Thái

Câu số 6

Tên viêt tắt của tổ chức y tế thế giới?

A. WHO

B. WTO

C. WOT

D. WOH

Câu số 7

Nam thiên đệ nhất động là ở đâu?

A. Vịnh Hạ Long

B. Hồ Ba Bể

C. Chùa Hương

D. Chùa Dâu

Câu số 8

Biểu tượng cho du lịch Vịnh Hạ Long?

A. Hòn Chống Mái

B. Hang Dơi

C. Hòn Gà Chọi

D. Thuyền đánh cá

Câu số 9

Tháp Phổ Minh nằm ở tỉnh nào?

A. Nam Định

B. Thái Bình

C. Hà Nam

D. Thái Nguyên

Câu số 10

Di tích thành nhà Hồ hiện nay ở tỉnh nào?

A. Thanh Hóa

B. Nghệ An

C. Hà Tĩnh

D. Thừa Thiên Huế

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 261.530
Thành viên mới nhất bai123tap456
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn