Trắc nghiệm IQ - đề số 49

Trắc nghiệm IQ - đề số 49
23 : 45
Câu số 1

A.

B.

C.

D.

Câu số 2

A.

B.

C.

D.

Câu số 3

A.

B.

C.

D.

Câu số 4

A.

B.

C.

D.

Câu số 5

A.

B.

C.

D.

Câu số 6

A.

B.

C.

D.

Câu số 7

A.

B.

C.

D.

Câu số 8

A.

B.

C.

D.

Câu số 9

A.

B.

C.

Câu số 10

A.

B.

C.

D.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 187.535
Thành viên mới nhất thanhxuan2002
Thành viên VIP mới nhất nguyen-khanhVIP