Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 24

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 24
23 : 45
Câu số 1

Ngày thu phân là ngày nào?

A. 23-9

B. 29-3

C. 23-8

D. 8-9

Câu số 2

Loại gió thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới thổi gần nhau­ quanh năm về phía áp thấp ôn đới?

A. Gió Mậu Dịch

B. Tây ôn đới

C. Gió Mùa

D. Gió Địa Phương

Câu số 3

Chí tuyến có vĩ độ bao nhiêu ?

A. 22,5 độ

B. 23,5 độ

C. 22,9 độ

D. 23, 9 độ

Câu số 4

Quốc giáo ở Iran là tôn giáo nào?

A. Ki tô giáo

B. Phật giáo

C. Hồi giáo

D. Thiên chúa giáo

Câu số 5

Trục của Trái Đất hợp với mặt phẳng xích đạo một góc bao nhiêu độ?

A. 56,6 độ

B. 65 độ

C. 65,5 độ

D. 66,5 độ

Câu số 6

Cầu Mỹ Thuận bắc qua sông gì?

A. Sông Hàn

B. Sông Tiền

C. Sông Hậu Giang

D. Sông Lô

Câu số 7

Ng­ời ta quy định lấy kinh tuyến ở kinh độ bao nhiêu  làm đường chuyển ngày?

A. 90 độ

B. 180 dộ

C. 120 độ

D. 360 độ

Câu số 8

Sông có diện tích l­u vực lớn nhất thế giới là con sông nào?

A. Sông Nile 

B. Sông amazon

C. Sông Trường Giang

D. Sông Yenisei

Câu số 9

2-8-1971 Đavid Scot đã thả đồng thời ở cùng một độ cao 1 cáI búa và một chiếc lông vũ 2 vật này rơI và chạm đất cùng một lúc? Hỏi ông đã làm thí nghiệm này ở đâu?

A. Mặt Đất

B. Mặt trăng

C. Trên vũ trụ

D. Sao Hỏa

Câu số 10

Ai là ngư­ời đ­ợc mệnh danh là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới ?

A. Xuân Quỳnh

B. Xuân Diệu

C. Đõ Phủ

D. Lý Bạch

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 224.734
Thành viên mới nhất nguyen-lien
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP