Bạn biết gì về điện thoại di động

Bạn biết gì về điện thoại di động
23 : 45
Câu số 1

Điện thoại di động đầu tiên là sản phẩm nào? 

A. Motorola Dyna TAC 8000X

B. Nokia 6110

C. Motorola StarTAC

Câu số 2

 Cuộc gọi di động đầu tiên được thực hiện vào năm nào? 

A. 1970

B. 1972

C. 1973

Câu số 3

Chiếc điện thoại thông minh đầu tiên được sản xuất bởi

A. Nokia

B. Motorola

C. IBM

Câu số 4

Bao nhiêu phần trăm điện thoại di động tại Nhật Bản có khả năng chống nước?

A. 50%

B. 70%

C. 90%

Câu số 5

 Chiếc điện thoại đắt nhất hành tinh được sản xuất bởi

A. Vertu

B. Apple

C. Mobiado

Câu số 6

Hệ điều hành thống trị thị trường smartphone thế giới là:

A. iOS

B. Android

C. Windows Phone

Câu số 7

Hóa đơn tiền điện thoại cao nhất trong lịch sử:

A. 201 nghìn USD

B. 456 nghìn USD

C. 600 nghìn USD

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 269.409
Thành viên mới nhất 110178040052696335320
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn