Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop
23 : 45
Câu số 1

A. Ảnh thật

B. Photoshop

Câu số 2

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 3

A. Ảnh thật

B. Ảnh Photoshop

Câu số 4

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 5

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 6

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 7

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 8

A. Ảnh thật

B. Ảnh ohotoshop

Câu số 9

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 10

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 187.541
Thành viên mới nhất duongtuqynh3107
Thành viên VIP mới nhất nguyen-khanhVIP