Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop
23 : 45
Câu số 1

A. Ảnh thật

B. Photoshop

Câu số 2

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 3

A. Ảnh thật

B. Ảnh Photoshop

Câu số 4

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 5

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 6

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 7

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 8

A. Ảnh thật

B. Ảnh ohotoshop

Câu số 9

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 10

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 269.031
Thành viên mới nhất 2101118303513444
Thành viên VIP mới nhất nhi-vanVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn