Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop
23 : 45
Câu số 1

A. Ảnh thật

B. Photoshop

Câu số 2

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 3

A. Ảnh thật

B. Ảnh Photoshop

Câu số 4

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 5

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 6

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 7

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 8

A. Ảnh thật

B. Ảnh ohotoshop

Câu số 9

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 10

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 222.824
Thành viên mới nhất 633660923631772
Thành viên VIP mới nhất thuy-nguyenVIP