Trắc nghiệm IQ - đề số 32

Trắc nghiệm IQ - đề số 32
23 : 45
Câu số 1

Tìm số tiếp theo của dãy 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - ? :

A. 8

B. 13

C. 21

D. 26

Câu số 2

Từ PEACH được viết là HCAEP, số 46251 sẽ được viết như thế nào?

A. 26451

B. 51462

C. 12654

D. 15264

Câu số 3

Lan hiện nay 16 tuổi gấp 4 lần tuổi e trai. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi Lan gấp đôi tuổi em trai cô ấy.

A. 8

B. 10

C. 12

D. 16

Câu số 4

 

Hai hình ghép vào nhau sẽ thu được hình nào trong các hình sau đây?

ScreenHunter_01 Jul. 20 21.04.jpg

 

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 5

Số nào là 14 của 12 của 15 của 200 là: 

A. 5

B. 10

C. 25

D. 50

Câu số 6

Số nào không thuộc dãy số sau?

1 - 2 - 5 - 10 - 13 - 26 - 29 - 48

 

A. 5

B. 26

C. 29

D. 48

Câu số 7

Có bao nhiêu hình 4 cạnh xuất hiện trong hình dưới đây?

ScreenHunter_06 Jul. 20 21.27.jpg

A. 16

B. 22

C. 25

D. 28

Câu số 8

Số nào còn thiếu trong dấu hỏi chấm: 1 - 8 - 27 - ? - 125 - 216:

 

A. 45

B. 64

C. 46

D. 99

Câu số 9

Tìm hình đúng quy luật với các hình dưới đây:

ScreenHunter_07 Jul. 20 21.41.jpg

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 10

Con vật nào khác với các con vật còn lại

A. Chó

B. Mèo

C. Rắn

D. Con voi

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 268.709
Thành viên mới nhất trucly0908
Thành viên VIP mới nhất nhi-vanVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn