Trắc nghiệm IQ - đề số 26

Trắc nghiệm IQ - đề số 26
23 : 45
Câu số 1

Cân Não 12 tuổi và có số tuổi bằng 3 lần em mình. Hỏi lúc Cân Não có số tuổi gấp 2 lần số tuổi em mình thì Cân Não bao nhiêu tuổi

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Câu số 2

Số tiếp theo dãy: 21, 20, 18, 15, 11

A. 9

B. 8

C. 7

D. 6

Câu số 3

Cái nào sau đây ít giống với 4 cái còn lại nhất?

A. Máy bay

B. Tàu hỏa

C. Xe bus

D. Xe hơi

Câu số 4

Bạn hãy cho biết hiện tượng nhật thực xảy ra khi có thứ tự:

A. Mặt trời- Trái Đất- Mặt Trăng, nằm trên một đường thẳng

B. Mặt trời- Mặt Trăng- Trái Đất, nằm trên một đường thẳng

C. Mặt Trăng- Trái Đất- Mặt Trời, nằm trên một đường thẳng

D. Trái Đất- Mặt Trời- Mặt Trăng, nằm trên một đường thằng

Câu số 5

Trong các con vật sau đây, thì con nào có đặc điểm ít giống nhất với các con còn lại?

A. Mèo

B. Sư tử

C. Rùa

D. Chó

Câu số 6

Nếu chiều dài và chiều rộng của một khu vườn hình chữ nhật tăng lên 20%, thì khu vườn sẽ tăng lên bao nhiêu %?

A. 20%

B. 24%

C. 36%

D. 44%

Câu số 7

Năm nay Marry 16 tuổi,tuổi của em trai Marry bằng 1/4 tuổi Marry!Hỏi khi Marry bao nhiêu tuổi thì tuổi của cô ấy gấp đôi tuổi của em mình?

A. 30

B. 20

C. 24

D. 26

Câu số 8

Năm ngoái bà Long nhận được 160 đô la tiền cổ tức từ số cổ phiếu của bà ở công ty X. Tất cả số cổ phiếu này bà giữ trong 1 năm. Nếu bà Long có thêm 12 cổ phiếu trong công ty so với năm ngoái thì bà sẽ nhận được thêm số cổ tức là 15 đô la. Vậy năm ngoái bà đã có bao nhiêu cổ phiếu ?

A. 128

B. 140

C. 175

D. 172

Câu số 9

Trong bài kiểm tra của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Kết quả thang điểm của bạn chỉ đạt 60%. Vậy trong bài kiểm tra của bạn có tất cả bao nhiêu câu hỏi ?

A. 10

B. 20

C. 25

D. 30

Câu số 10

1->1->2->6->24->120->... Hãy điền số thích hợp tiếp theo.

A. 460

B. 620

C. 720

D. 860

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 269.416
Thành viên mới nhất diemquynh1209
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn