Đoán tính cách người yêu bạn qua 4 mùa trong năm

Đoán tính cách người yêu bạn qua 4 mùa trong năm
23 : 45
Câu số 1

Rất ngắn gọn nào?

"Người ấy" của bạn thích mùa gì nhất trong 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông?

A. Mùa xuân

B. Mùa Hạ

C. Mùa Thu

D. Mùa Đông

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 260.900
Thành viên mới nhất tuvh01cl
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn