Trắc nghiệm IQ - đề số 15

Trắc nghiệm IQ - đề số 15
23 : 45
Câu số 1

Chọn hình phù hợp điền vào chỗ trống?

A.

B.

C.

D.

Câu số 2

Hình còn thiếu là hình nào?

A.

B.

C.

D.

Câu số 3

Chọn hình phù hợp với chỗ trống?

A.

B.

C.

D.

Câu số 4

Tìm hình phù hợp thêm vào ô trống?

A.

B.

C.

D.

Câu số 5

Điền số thích hợp vào ô trống?

A. 9

B. 7

C. 5

D. 3

Câu số 6

Ở dấu chấm hỏi là hình nào?

A.

B.

C.

D.

Câu số 7

Hình nào sẽ phù hợp với quy luật?

A. B

B. A

C. D

D. C

Câu số 8

Hình nào có cùng quy luật với các hình trong khung?

A.

B.

C.

D.

Câu số 9

Chọn hình phù hợp với quy luật?

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 10

Hình nào còn thiếu để hoàn thành khối lập phương?

A.

B.

C.

D.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 258.426
Thành viên mới nhất Davidbeckham1998
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn