Trắc nghiệm người nổi tiếng - đề 2

Trắc nghiệm người nổi tiếng - đề 2
23 : 45
Câu số 1

Hãy nhận diện người này:

A. Công nương Katherine

B. Nữ hoàng Victoria

C. Công nương Diana

D. Nữ hoàng Elizabeth II

Câu số 2

Hãy nhận diện người này:

A. Angelina Jolie

B. Megan Fox

C. Jennifer Aniston

D. Scarlett Johansson

Câu số 3

Hãy nhận diện người này:

A. Trần Tiểu Long

B. Triệu Tiểu Long

C. Hồ Tiểu Long

D. Thích Tiểu Long

Câu số 4

Hãy nhận diện người này:

A. Oprah Winfrey

B. Arianna Huffington

C. Ellen DeGeneres

D. Barbara Walters

Câu số 5

Hãy nhận diện người này:

A. Elizabeth Taylor

B. Marilyn Monroe

C. Audrey Hepburn

D. Grace Kelly

Câu số 6

Hãy nhận diện người này:

A. Tôn Trung Sơn

B. Mao Trạch Đông

C. Đặng Tiểu Bình

D. Chu Ân Lai

Câu số 7

Hãy nhận diện người này:

A. Giáo hoàng Gioan Phaolô II

B. Giáo hoàng Gioan Phaolô IV

C. Giáo hoàng Gioan Phaolô III

D. Giáo hoàng Gioan Phaolô I

Câu số 8

Hãy nhận diện người này:

A. Steven Spielberg

B. Charles Spencer Chaplin

C. Walt Disney

D. Peter Jackson

Câu số 9

Hãy nhận diện người này:

A. Janet Jackson

B. Beyonce Knowles

C. Mariah Carey

D. Whitney Houston

Câu số 10

Hãy nhận diện người này:

A. John Lennon

B. Elton John

C. Elvis Presley

D. Paul McCartney

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.397
Thành viên mới nhất 397424937435302
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn