Chọn đèn ngủ và giới hạn chịu đựng của bạn

Chọn đèn ngủ và giới hạn chịu đựng của bạn
23 : 45
Câu số 1

Nếu chọn đèn ngủ, bạn sẽ chọn cái như thế nào để đặt bên giường?

A. Chụp đèn làm bằng giấy

B. Một bức tượng đẹp

C. Đèn tự làm bằng bìa cứng

D. Một chiếc đèn dân dã thôn quê

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 150.256
Thành viên mới nhất 337756343341975
Thành viên VIP mới nhất VanUyen304VIP