Chọn đèn ngủ và giới hạn chịu đựng của bạn

Chọn đèn ngủ và giới hạn chịu đựng của bạn
23 : 45
Câu số 1

Nếu chọn đèn ngủ, bạn sẽ chọn cái như thế nào để đặt bên giường?

A. Chụp đèn làm bằng giấy

B. Một bức tượng đẹp

C. Đèn tự làm bằng bìa cứng

D. Một chiếc đèn dân dã thôn quê