Nhận diện các danh hài VN

Nhận diện các danh hài VN
23 : 45
Câu số 1

Hãy nhận diện người này:

A. Hữu Lộc

B. Minh Béo

C. Hiếu Hiền

D. Hữu Nghĩa

Câu số 2

Hãy nhận diện người này:

A. Tấn Beo

B. Hữu Châu

C. Chí Tài

D. Minh Nhí

Câu số 3

Hãy nhận diện người này:

A. Quyền Linh

B. Hoài Linh

C. Xuân Hinh

D. Thành Lộc

Câu số 4

Hãy nhận diện người này:

A. Tấn Beo

B. Bảo Quốc

C. Ngọc Giàu

D. Chí Tài

Câu số 5

Hãy nhận diện người này:

A. Bảo Chung

B. Phạm Bằng

C. Chí Tài

D. Công Lý

Câu số 6

Hãy nhận diện người này:

A. Hữu Nghĩa

B. Minh Nhí

C. Hữu Lộc

D. Thành Lộc

Câu số 7

Hãy nhận diện người này:

A. Hồng Tơ

B. Hồng Vân

C. Kiều Oanh

D. Thúy Nga

Câu số 8

Hãy nhận diện người này:

A. Quốc Khánh

B. Tự Long

C. Công Lý

D. Xuân Bắc

Câu số 9

Hãy nhận diện người này:

A. Hoàng Phượng

B. Cát Phượng

C. Kim Phượng

D. Bích Phượng

Câu số 10

Hãy nhận diện người này:

A. Bảo Chung

B. Minh Nhí

C. Hữu Lộc

D. Tấn Beo

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 269.409
Thành viên mới nhất 110178040052696335320
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn