Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 5

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 5
23 : 45
Câu số 1

Ngày 10/3 âm lịch hằng năm là ngày:

A. Giỗ tổ Hùng Vương.                         

B. Giỗ tổ Thánh Gióng.

C. Giỗ tổ Đức Thánh Trần.                    

D. Giỗ tổ làng nghề.

Câu số 2

Kinh đô của Nhà nước đầu tiên của Việt Nam:

A. Lang Liêu.       

B. Văn Lang.            

C. Đống Đa.              

D. Châu Khê.

Câu số 3

Tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của tác giả:

A. Nguyễn Trãi.   

B. Ngô Quyền.          

C. Trần Hưng Đạo.  

D. Đinh Bộ Lĩnh.

Câu số 4

Văn học chữ Nôm của Việt Nam xuất thân từ thế kỷ:

A. VII. 

B. VIII.

C. IX.

D. X.

Câu số 5

Trong dân gian văn học nước ta có 1 “Bà Chúa thơ Nôm”, đó là:

A. Bà Huyện Thanh Quan.

B. Huyền Trân công chúa.

C. Hoàng hậu Nam Phương.

D. Hồ Xuân Hương.

Câu số 6

Tác phẩm nào sau đây của Nguyễn Trãi:

A. Hịch tướng sĩ.  

B. Truyện Kiều.        

C. Bình Ngô đại cáo. 

D. Chinh phụ ngâm.

Câu số 7

Tác phẩm nổi tiếng “Truyện Kiều” là của tác giả:

A. Nguyễn Khuyến.  

B. Nguyễn Du.     

C. Nguyễn Trãi.        

D. Nguyễn An Ninh.

Câu số 8

Năm 2003, UNESCO công nhận 1 di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, đó là:

A. Áo dài.                                              

B. Nhã nhạc cung đình Huế.

C. Cồng chiêng Tây Nguyên.                 

D. Cải lương Nam Bộ.

Câu số 9

Múa rối nước xuất hiện đầu tiên từ thời nào của nước ta:

A. Thời Lý.          

B. Thời Trần.            

C. Thời Lê.                

D. Thời Nguyễn.

Câu số 10

Nhân vật tiêu biểu của múa rối nước đó là:

A. Chú mục đồng.

B. Chú tễu.               

C. Con trâu.              

D. Con rối.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 269.409
Thành viên mới nhất 110178040052696335320
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn