Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 10
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho ba điểm A(1 ; -1 ; 0) , B(1 ; 0 ; -2 ) , C( 3 ; -1 ; -1). Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC bằng: Mệnh đề nào sau đây đúng? Trong không gian Oxyz cho các điểm A(3 ; 0 ; 0), B(0, 4, 0), C(0 ; 0 ; 6). Khoảng cách từ O đến mp(ABC) là: Khoảng cách từ điểm A (1 ; 2 ; 3 ) đến trục Oy bằng : Với giá trị nào sau đây của m, n thì hai mặt phẳng sau song song: (α): x + 2y + nz + m = 0 ,      (β): 2x + my + 2z + 2 = 0? Phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm E (1 ; 2 ; -3 ) và song song với mặt phẳng (Q) : 2x - y + 5z - 15 = 0 là: Để viết phương trình hình chiếu d' của đường thẳng d trên mặt phẳng (P) theo phương l cho trước, một học sinh đã trình bày bài giải theo các bước sau: Bước 1. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa d có phương l. Bước 2. Phương trình của d' là hệ gồm hai phương trình của (P và (Q). Học sinh đó giải đúng hay sai, nếu sai thì sai bước:   Cho hai đường thẳng d và d' lần lượt đi qua các điểm M0(x0 ; y0 ; z0), M1(x1 ; y1 ; z1) và có vectơ chỉ phương là = (a ; b ; c) , ' = (a' ; b'; c'). Mệnh đề nào sau đây đúng? Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh bằng 1, SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại O và SO = 1. Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD). Khi đó: Cho đường thẳng  và mặt phẳng(α): x - y - 2z - 1 = 0. Vị trí tương đối của d và (α) là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.136
Thành viên mới nhất 396687884177653
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn