Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho hai vectơ  = (1 ; - 2 ; - 4),  = (-2 ; 3 ; 5). Vectơ nào sau đây đồng phẳng với  và  ? Mặt phẳng nào sau đây cắt cả ba trục tọa độ? Mệnh đề nào sau đây sai? Hai mặt cầu cắt nhau thì giao tuyến là một đường tròn. Hai mặt cầu sau đây cắt nhau theo đường tròn (T): (S) : (x - 1)2 +(y - 1)2 + (z - 2)2 = 16, (S’) : (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z + 1)2 = 9. Mặt phẳng nào sau đây là mặt phẳng chứa đường tròn (T) ? Để viết phương trình đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) đồng thời cắt cả hai đường thẳng d1, d2 cho trước, một học sinh đã trình bày bài giải theo ba bước như sau: Bước 1. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa d1 vuông góc với (P). Bước 2. V iết phương trình mặt phẳng (R) chứa d2 song song với (P). Bước 3. Phương trình của d là hệ gồm phương trình của (Q) và (R). Hỏi cách giải trên đúng hay sai, nếu sai, sai từ bước: Góc giữa mặt phẳng (P): 2x + y + z + 1 = 0 và đường thẳng  là: Phương trình mặt phẳng (OAB) đi qua ba điểm O(0 ; 0 ; 0), A(1 ; -2 ; 3), B(2 ; 3 ; -1) là: Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm M0(x0 ; y0 ; z0) , M1(x1 ; y1 ; z1) là: Khoảng cách từ điểm M(-1 ; 2; -3) đến mặt phẳng Oxy bằng : Mệnh đề nào sau đây đúng?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.478
Thành viên mới nhất 549078052153308
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn