Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Để đường thẳng  nằm trong mặt phẳng Oyz, ta phải có: Cho hai đường thẳng . Góc giữa hai đường thẳng d và d' là: Để hai vectơ  = (m ; 2 ; 3) và  = (1 ; n ; 2) cùng phương, ta phải có: Cho mặt cầu có phương trình: x2 + y2 + z2 + 2x - 6y + 1 = 0. Mệnh đề nào sau đây đúng? Cho mặt cầu có phương trình (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4 và đường thẳng . Khi đó vị trí tương đối giữa d và (S) là: Mặt cầu nào sau đây tiếp xúc với hai trục tọa độ Oy và Oz? Cho mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4. (P) là mặt phẳng tiếp xúc với (S) và song song với mặt phẳng (Q): 2x - y + 2z - 4 = 0. Khi đó, phương trình của mặt phẳng (P) là: Mặt phẳng (P) cắt trục Oz tại điểm có cao độ bằng 2 và song song với mặt phẳng Oxy có phương trình là: Trên mặt phẳng Oxỵ, cho điểm E có hoành độ bằng 1, tung độ nguyên và cách đều mặt phẳng (α): x + 2y + z - 1 = 0 và mặt phẳng (β): 2x - y - z + 2 = 0. Tọa độ của E là: Mặt cầu nào sau đây đi qua gốc tọa độ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.821
Thành viên mới nhất hoang-nam
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn