Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đường thẳng d: có một véctơ chỉ phương là: Cặp mặt phẳng nào sau đây song song với nhau? Mặt phẳng (P): 2x - 2y - z + 9 = 0 cắt mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 2x - 4y - 6z - 78 = 0 theo đường tròn giao tuyến có phương trình là: Phương trình chính tắc của đường thẳng d:  là: Mặt cầu nào sau đây tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ Oxy? Cho hai đường thẳng d và d' lần lượt đi qua các điểm M0(x0 ; y0 ; z0), M1(x1 ; y1 ; z1) và có vectơ chỉ phương là  = (a ; b ; c) , ' = (a' ; b'; c'). Mệnh đề nào sau đây đúng? Cho hai đường thẳng . Vị trí tương đối của d và d' là: Cho tứ diện ABCD có A(1 ; 2 ; 0) , B(1 ; 0 ; 0), C(1 ; 2 ; 3), D(0 ; 0 ; 3). Góc φ giữa hai cạnh AB, CD là: Cho hai đường thẳng  trong đó t là tham số, a là một số thực cho trước. Để tồn tại mặt phẳng (Q) chứa d1 và vuông góc với d2 thì giá trị của a bằng 1. Mặt phẳng (Q) có phương trình là: Phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm O(0 ; 0 ; 0), M(1 ; 2 ; 3) vuông góc với mặt phẳng (R): 2x - y + 3z - 1 = 0 là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.801
Thành viên mới nhất 429344477538454
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn