Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4.  Đường thẳng nào sau đây cắt mặt cầu (S)? Cho hai đường thẳng . Với giá trị nào sau đây của a hai đường thẳng d và d’ song song với nhau ? Để tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng chứa hai điểm B, C có tọa độ cho trước, một học sinh đã trình bày cách giải theo các bước sau: Bước 1. Gọi H là hình chiếu của A trên AB. Bước 2. Ta có  Bước 3. Suy ra khoảng cách cần tìm là . Hỏi học sinh đó giải đúng hay sai, nếu sai, sai từ: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh bằng 1, SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại O và SO = 1. Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC). Khi đó: Cho hai đường thẳng  trong đó t là tham số, a là một số thực cho trước. Để tồn tại mặt phẳng (Q) chứa d1 và vuông góc với d2 thì giá trị của a bằng: Khoảng cách d giữa hai mặt phẳng (α): x + 2y - 2z + 1 = 0, (β): -x - 2y + 2z - 3 = 0 là: Trên trục Ox, tọa độ điểm cách đều điểm M(1 ; 0 ; 2) và mặt phẳng (α): x + 2y - 2z + 9 = 0 là: Mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 2x - 4ỵ + 6z - 2 = 0 có: Phương trình hình chiếu d' của đường thẳng trên mặt phẳng Oyz có phương trình: Cho mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4. Mặt phẳng nào sau đây cắt mặt cầu (S)?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.477
Thành viên mới nhất truongnhat2102
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn