Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho hai đường thẳng . Vị trí tương đối của d và d' là: Cho hai vectơ  và  đều khác vectơ-không. Mệnh đề nào sau đây đúng? (kí hiệu  // (P) chỉ vectơ a có giá song song hoặc nằm trên (P)). Cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 2x - 4y - 2z - 10 = 0 và mặt phẳng (P): 2x + y + 2z = 0. Khi đó vị trí tương đối của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) là: Mặt cầu (S): (x - 1)2 + y2 + (z + 2)2 - 2 = 0 Giao điểm của đường thẳng d: với mặt phẳng Oxy có tọa độ là: Cho mặt phẳng (α): 3x + (m - 4)y - 3mz + 2m - 8 = 0 . Với giá trị nào của m, mặt phẳng (α) tiếp xúc với mặt cầu có phương trình (S): (x - 1)2 + (y + 3)2 + (z + 1)2 = 3. Cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 2x - 4y - 2z + 2= 0 và mặt phẳng (P): x + y + 3z = 0. Khi đó vị trí tương đối của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) là: Tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng cắt nhau là: Để tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d, một học sinh đã trình bày bài giải theo ba bước như sau: Bước 1. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với d. Bước 2. Tìm tọa độ giao điểm H của d và (P). Bước 3. Khoảng cách cần tìm là AH. Hỏi cách giải trên đúng hay sai, nếu sai, sai từ bước nào? Cho hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 1; 2; 3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng A'C và DC' bằng :

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.064
Thành viên mới nhất 104973816977344707851
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn