Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Góc giữa hai mặt phẳng (P): x + y + z - 1 = 0 và (Q): x + y + z + 2 = 0 bằng: Đường thẳng đi qua điểm M(1 ; 2 ; 3) và song song với trục Oy có phương trình tổng quát là: Góc giữa hai mặt phẳng x + y + z - 1 = 0 và 2x + y - 3z - 3 = 0 bằng: Với giá trị nào sau đây của m, n thì hai mặt phẳng sau song song: (α): x - y + nz - 3 = 0 ,      (β): 2x + my + 2z + 6 = 0? Gọi d' là hình chiếu của đường thẳng  trên mặt phẳng (P): x - y = 0 theo phương . Khi đó đường thẳng d'': Mặt cầu nào sau đây có tâm nằm trên trục Oz? Phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng  và song song với mặt phẳng (P): x - y - 4z + 13 = 0 là: Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt có phương trình là: x - 2y + z - 5 = 0,  2x + y - z + 2 - 0. Khi đó, mặt phẳng (α) đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng và song song với mặt phẳng (β): x + 2y - 3z = 0 có phương trình là: Cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 2x - 6y - 2z + 10 = 0 và mặt phẳng (P): 2x + y + 2z = 0. Khi đó vị trí tương đối của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) là: Cho mặt phẳng (α) có phương trình: bcx + acy + abz = abc, với abc ≠ 0 . Mặt phẳng (α) đi qua ba điểm nào sau đây?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.477
Thành viên mới nhất truongnhat2102
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn