Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Điều kiện cần và đủ của tham số m để phương trình: x2 + y2 + z2 - (2m + 2)x + 4my + (4m - 2)z + 2m + 7 = 0 là phương trình của một mặt cầu là: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: . Đường thẳng nào sau đây vuông góc và cắt d?   Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(4 ; 1 ; -2) và B(5 ; 9 ; 3). Phương trình mặt phẳng trung trực của AB là: Trong không gian Oxyz cho các điểm A, B, C, D' có tọa độ như sau: A(1 ; 1 ; -6), B(0 ; 0 ; -2), C(-5 ; 1 ; 2), D'(2 ; 1 ; -1). Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp thì tọa độ điểm B' là: Cho điểm A(4 ; -3 ; 2). Hình chiếu vuông góc của A lên các trục Ox, Oy, Oz theo thứ tự là M, N, P. Phương trình mặt phẳng (MNP) là: Trong không gian Oxyz cho các điểm A, B, C, D' có tọa độ như sau: A(1 ; 1 ; -6), B(0 ; 0 ; -2), C(-5 ; 1 ; 2), D'(2 ; 1 ; -1). Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp thì khoảng cách từ A đến mp(BCC'B') là: Cho điểm A(0 ; 0 ; 4), B(2 ; 1 ; 0), C(1 ; 4 ; 0) và D(a ; b ; 0). Điều kiện cần và đủ của a, b để hai đường thẳng AD và BC cùng thuộc một mặt phẳng là: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 - 6x + 4y - 12 = 0. Mặt phẳng nào sau đây cắt (S) theo một đường tròn có bán kinh r = 3 ? Cho các điểm A(1 ; 1 ; 1), B(2 ; -1 ; 3), C(-1 ; -1 ; -2) và D(-3 ; 5 ; -3). Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD là: Cho hai điểm A(0 ; 0 ; 3), B(1 ; 2 ; 0). C thay đổi trên trục Ox. Giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác ABC là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.539
Thành viên mới nhất Anhanh_0902
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP