Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho hai đường thẳng chéo nhau . Mặt phẳng nào sau đây song song và cách đều hai đường thẳng đã cho? Khoảng cách giữa hai đường thẳng  là: Trong không gian Oxyz cho các điểm A(3 ; 0 ; 0), B(0, 4, 0), C(0 ; 0 ; 6). Diện tích tam giác ABC là: Trong không gian Oxyz cho các điểm A(2 ; 0 ; 1), B(0 ; 2 ; 0) và C(1 ; 0 ; 2). Mệnh đề nào sau đây đúng? Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Biết A = (2 ; 4 ; 0), B = (4 ; 0 ; 0), C = (-1 ; 4 ; -7) và D’ = (6 ; 8 ; 10). Toạ độ điểm B’ là: Phương trình x2 + y2 + z2 - (2m - 2)x + 3my + (6m - 2)z - 7 = 0 luôn luôn là phương trình của một mặt cầu (S) có bán kính R. Giá trị nhỏ nhất của R là: Phương trình mặt phẳng (P) đi qua A(2 ; 2 ; 2), B(-1 ; -2 ; 3) và vuông góc với mp(Oxy) là: Cho ba điểm A(4 ; 2 ; 0), B(1 ; 1 ; 5) và C(-1 ; -2 ; -1). Giao điểm D của mp(ABC) với trục Ox có hoành độ là:  Phương trình mặt phẳng (P) đi qua A(4 ; -2 ; 1), B(3 ; 1 ; 4) và song song trục Ox là: Cho bốn điểm A(-5 ; 1 ; 2), B(0 ; 0 ; 1) và C(4 ; 4 ; -1) và D(2 ; -4 ; 3). Thể tích tứ diện ABCD là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.370
Thành viên mới nhất 206656103469667
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn