Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 1
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hình thoi ABCD có cạnh a và góc A = 60°. Khi quay hình thoi xung quanh đường chéo BD thì khối tròn xoay tạo thành có thể tích là: Một hình nón có bán kính đáy R, góc ở đỉnh là 60°. Một thiết diện qua đỉnh hình nón chắn trên đáy một cung có số đo 90°. Diện tích của thiết diện là: Một lăng trụ đứng tam giác có chiều cao 5cm và các cạnh của đáy là 3cm, 5cm và 7cm. Tính phần thể tích của lăng trụ ở ngoài khối trụ nội tiếp hình lăng trụ đó. Tứ diện SABC có các cạnh SA, SB, SC từng đôi một vuông góc nhau; SA = a, SB = 2a và SC = 3a. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC là: Xét các mệnh đề: (I) Tập hợp các đường thẳng d thay đổi nhưng luôn luôn song song và cách đường thẳng Δ cố định một khoảng không đổi là một mặt trụ.  (II) A, B là hai điểm cố định. Tập hợp các điểm M trong không gian mà diện tích tam giác MAB không đổi là một mặt trụ. (III) A, B là hai điểm cố định. Tập hợp các điểm M trong không gian sao cho MA2 - MB2 = k (hằng số) là một mặt cầu. Trong các mệnh đề trên, mệnh đề nào đúng ? Một hình nón có bán kính đáy R, đường sinh hợp với mặt đáy góc 30°. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình nón này là: Khối nón cụt tròn xoay (khối nón cụt) là phần của khối nón nằm giữa đáy và một thiết diện song song với đáy. Khối nón cụt tròn xoay có hai đáy và chiều cao h là khoảng cách giữa hai đáy. Nếu R, r lần lượt là bán kính đáy lớn và đáy nhỏ của khối nón cụt thì công thức nào sau đây là công thức tính thể tích của nó? Mệnh đề nào sau đây là đúng ? Hai khối nón có chung trục, đỉnh của khối nón này là tâm của đáy của khối nón kia. Chiều cao của hai khối nón cùng là h. Thiết diện qua trục của một khối nón là tam giác đều còn thiết diện qua trục của khối nón kia là tam giác vuông. Thể tích phần chung của hai khối nón là: Cho hình nón có bán kính đáy bằng R và chiều cao là h. Bán kính r của hình cầu nội tiếp hình chóp được cho bởi công thức nào sau đây?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 147.537
Thành viên mới nhất 476036489411471
Thành viên VIP mới nhất zeref2506VIP